ÅSKVIGG CLOUD SERVICES

Kalender

Få överblick över alla dina meddelanden i en och samma kalender.

Tidrapportering

Koppla er tidrapportering till era projekt för planering och uppföljning.

Hemsidor

Fyll både er externa och interna hemsida med information och funktionalitet.

Projekt

Knyt uppdrag till era avtal och fördela arbetsuppgifter mellan anställda.

Notifieringar

Se till att alla viktiga meddelanden och påminnelser når dig.

Rapporter

Skapa diagram med mätvärden från era egna datakällor.

Inloggning

Kontakt